Čo je DPH (daň z pridanej hodnoty)?

By on 6 novembra, 2022 0 530 Views

Čo znamená skratka DPH? Ako funguje daň z pridanej hodnoty? Aké sú sadzby DPH na Slovensku? Čo je to VAT?

DPH znamená daň z pridanej hodnoty. DPH je jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov do štátneho rozpočtu.

Myšlienka dane z pridanej hodnoty spočíva v odvedení dane z rozdielu ceny medzi vstupom a výstupom, teda o koľko sa cena tovaru navýši.

Ako funguje DPH

Princíp dane z pridanej hodnoty je v tom, že sa ňou zaťažuje cena alebo hodnota, o ktorú každý článok distribučného reťazca navýšil hodnotu, ktorú zaplatil predchádzajúcemu členovi distribučného kanála. Napríklad veľkoobchod nakúpi tovar od výrobcu a navýši jeho cenu. Tovar ďalej predá majiteľovi potravín, ktorý opäť navýši cenu a nakoniec ho predá koncovému spotrebiteľovi. Pri každom predaji sa odvádza DPH z rozdielu tejto hodnoty. Zdaňuje sa teda hrubá marža, čo je vlastne tá „pridaná hodnota“.

Takže dodávateľ (ak je registrovaný ako platca DPH) musí odviesť z obchodu časť hodnoty, ak je tento obchod predmetom dane. Naopak, odberateľ za istých podmienok môže požiadať o vrátenie dane, ktorú pri obchode zaplatil dodávateľovi (platcovi DPH).

Príklad:

Veľkoobchod nakúpi od výrobcu tovar za 1200 EUR. Z tejto sumy je 1000 EUR cena tovaru a 200 EUR je daň z pridanej hodnoty. Obchodník potom rozvezie tovar svojim odberateľom a predá ho za 1500 EUR. Z toho 1250 EUR je cena tovaru a 250 je DPH. Pri vyčíslení dane veľkoobchod od DPH na výstupe (250 EUR) odpočíta DPH na vstupe (200 EUR) a štátu odvedie rozdiel vo výške 50 EUR.

DPH je tzv. nepriama daň, to znamená, že sa nepriamo premieta do ceny tovaru či služby a platíme ju vlastne všetci.

Výhodou pre štát je skutočnosť, že táto daň sa pomerne ľahko vymáha a je ťažšie sa vyhnúť jej plateniu (než napríklad dani z príjmu).

Myšlienku DPH predstavil francúzsky ekononóm Maruce Laure už v roku 1954. Vtedy ju aj prvýkrát zaviedli pre veľké spoločnosti vo Francúzsku.

Sadzby DPH na Slovensku

Výška DPH je na Slovensku na úrovni 20% (tzv. základná sadzba), no niektoré produkty majú nižšiu DPH.

Lieky, medicínske potreby niektoré ďalšie druhy tovarov majú tzv. zníženú sadzbu DPH – len 10%.

Tip: Pozrite si zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH (10%) a tiež služby a činnosti oslobodené od DPH.

VAT = DPH

Ach obchodujete so zahraničím, bude pre váš užitočné vedieť, že po anglicky sa DPH označuje skratkou VAT. Znamená to Value Added Tax

Sazdby DPH v jednotlivých štátoch EU si môžete pozrieť v tomto dokumente.