• Home
  • Rady a tipy
  • Vrátenie tovaru, ktorého vlastnosti sa nezhodujú s popisom v e-shope

Vrátenie tovaru, ktorého vlastnosti sa nezhodujú s popisom v e-shope

By on 7 novembra, 2022 0 700 Views

V tomto článku sa pozrieme na špeciálny prípad, kedy chce zákazník vrátiť tovar z dôvodu, že jeho vlastnosti sa líšia od popisu vo vašom e-shope.

Ak predávate tovar cez internet v e-shope, určite viete, že zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní. Avšak v niektorých prípadoch môže zákazník odstúpiť aj neskôr, s udaním dôvodu, že sa vlastnosti produktu nezhodujú s tým, čo uvádzate k produktu vo vašom e-shope.

V tejto súvislosti odporúčame prevádzkovateľom e-shopov, aby dbali na kontrolu informácií, ktoré uvádzajú v popise produktov v e-shope. Vlastnosti produktu, opísané v e-shope pri produkte, by mali zodpovedať skutočným vlastnostiam produktu.

V opačnom prípade riskujete, že zákazník bude môcť tovar vrátiť, a to bez obmedzenia lehotou 14 dní a navyše mu budete musieť preplatiť nielen cenu tovaru, ale aj poštovné a ďalšie náklady, ktoré s tým mal spojené.

Hovorí o tom Občiansky zákonník v § 614a:

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Ak vám teda zákazník vráti tovar s uvedením dôvodu, že nespĺňa očakávané vlastnosti (stačí rozdiel vo farbe či malý detail v opísanej výbave), takéto vrátenie tovaru nie je odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. V tomto prípade mu musíte vrátiť plnú kúpnu cenu, náklady na poštovné (na doručenie tovaru k zákazníkovi aj doručenie tovaru naspäť k vám) a aj ďalšie náklady, ktoré preukázateľne vynaložil (napríklad náklady na benzín, ktoré minul na vrátenie tovaru a pod.).

Občiansky zákonník neuvádza lehotu, do kedy musí zákazník vrátiť tovar, ak sa nezhoduje s popisom v e-shope.

Preto je dôležité, aby sa opisované vlastnosti produktu v e-shope naozaj zhodovali s vlastnosťami samotného produktu a aby ste na jeho predaji nakoniec neprerobili.