Čo je IČO a na čo slúži

By on 6 novembra, 2022 0 807 Views

Na čo slúži IČO – identifikačné číslo organizácie, kde ho musí podnikateľ uvádzať, kde a ako si ho môžeme overiť.

IČO znamená identifikačné číslo organizácie. Má ho každý podnikateľský subjekt na Slovensku, či už právnická osoba (organizácia) alebo fyzická osoba (živnostník, SZČO).

IČO je 8-miestne číslo, ktoré nič konkrétne neznamená. Prvých 7 číslíc je jednoducho poradové číslo a posledná ôsma číslica je kontrolné číslo.

IČO sa nedá zmeniť – zostáva podnikateľovi počas celej doby jeho existencie. Už raz pridelené číslo sa neprideľuje žiadnej inej právnickej osobe alebo podnikateľovi, ani v prípade zániku organizácie či úmrtia fyzickej osoby.

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ môže mať len jedno IČO.

Kto prideľuje IČO?

Právnickým osobám, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, prideľuje IČO súd. Neziskovým organizáciám prideľuje IČO obvodný úrad. Nadáciám, politickým stranám, cirkevným organizáciám a pod. prideľuje IČO príslušný úrad. Podnikateľom, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia prideľuje IČO príslušný úrad.

IČO podnikateľa, či už fyzickej alebo právnickej osoby, sa zapisuje do živnostenského i obchodného registra.

Kde musím uvádzať IČO?

Podnikateľ musí svoje IČO uvádzať na svojich obchodných dokumentoch, t.j.

  • na faktúre
  • v objednávke
  • v cenovej ponuke
  • v zmluve
  • na daňových dokladoch (doklad z elektronickej pokladnice a pod.)
  • na webstránke, v eshope
  • na elektronických obchodných dokumentoch
  • v písomnom styku s úradmi

Inými slovami, svoje IČO ako podnikateľ uvádzate prakticky všade.

IČO sa v dokumentoch píše spolu, bez medzier, napr.:

IČO 40781992

Kde nájdem IČO?

Žiaľ neexistuje žiadny komplexný register, v ktorom by sa dali dohľadať všetky subjekty, ktoré majú pridelené IČO. Ak si chcete overiť IČO, musíte subjekt nájsť v jednotlivých databázach.

IČO právnických i fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia si môžete overiť v Živnostenskom registri SR.

IČO rôznych obchodných spoločností, družstiev a niektorých iných právnických osôb (štátne podniky) nájdete v Obchodnom registri SR.

IČO občianskych združení si môžete zistiť v Registri občianskych združení. IČO nadácie je možné overiť v Registri nadácií SR, IČO strany v Registri strán, IČO neziskovej organizácie v Registri neziskových organizácii,