Elektronická faktúra a faktúra e-mailom

By on 6 novembra, 2022 0 951 Views

Je možné odosielať faktúry e-mailom? V akom formáte môže byť elektronická faktúra? Musí odberateľ súhlasiť s faktúrou, ktorú mu odošlete e-mailom?

Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti a je prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte.

Elektronická faktúra je plnohodnotným účtovným dokladom.

Faktúru môžete vystaviť v bežnom fakturačnom programe a uložíte ju napríklad do formátu pdf. Elektronická faktúra môže byť aj vo formáte word (.doc alebo .docx).

Vôbec nezáleží na tom, ako faktúru klientovi odošlete. Môžete ju teda pokojne odoslať e-mailom.

Podstatné však je, aby takúto faktúru akceptoval váš obchodný partner. Klient teda musí s elektronickou faktúrou súhlasiť. Za súhlas sa považuje, ak vám e-mailom potvrdí, že faktúru prijal. Ak klient faktúru uhradí, je to rovnako vyjadrenie súhlasu, že elektronickú faktúru akceptoval.

Ak však klient neakceptuje elektronickú faktúru a požaduje od vás, aby ste faktúru odoslali klasickou poštou, musíte tak na jeho žiadosť spraviť.

Klientov, ktorí od vás neakceptujú faktúru odoslanú e-mailom, môžete odkázať na webstránku Finančného riaditeľstva, ktorá jasne hovorí, že:

Faktúra môže mať listinnú formu alebo elektronickú formu. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte.