Čo musí obsahovať doklad o kúpe

By on 9 novembra, 2022 0 1732 Views

Čo musí byť uvedené na doklade o kúpe? Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť? Aký je rozdiel medzi dokladom z registračnej pokladne a dokladom o kúpe?

Podľa zákona každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať zákazníkovi doklad o kúpe. Nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napr. paragón alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že si zákazník u predávajúceho zakúpil tovar či službu.

Doklad z registračnej pokladne vs doklad o kúpe

Doklad o kúpe a doklad z registračnej pokladne a ich vydávanie upravujú dva rôzne zákony. Doklad z registračnej pokladne je len jednou z možných foriem dokladu o kúpe.

Zákon o ochrane spotrebiteľa káže vydať zákazníkovi doklad o kúpe vždy, no podľa zákona o registračných pokladniach nie je každý podnikateľ povinný používať registračku.

Ak podnikateľ vydá zákazníkovi doklad z registračnej pokladnice, ktorý obsahuje všetky náležitosti, doklad je aj dokladom o kúpe. Ak má predávajúci oprávnenie na podnikanie, musí vždy pri predaji evidovať tržby v registračnej pokladni a vydať zákazníkovi bloček z tejto pokladne.

Čo musí byť uvedené na doklade?

  • obchodné menosídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresaprevádzkarne,
  • dátumpredaja,
  • názovmnožstvo výrobku alebo druh služby,
  • cenajednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Kedy vydať doklad?

Doklad treba vydať vždy.

Pozor na názov tovaru

Na doklade o kúpe musí byť vždy presne uvedené, o aký tovar či službu ide.

Tovar s následnou dodávkou

V tomto prípade musíte zákazníkovi vydať doklad o kúpe. Ten musí obsahovať aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Tovar so zľavou

Ak predávate tovar s vadou, táto skutočnosť musí byť uvedená v doklade o kúpe.