• Home
  • Rady a tipy
  • Obchod a výpredaj typu „Likvidácia predajne – zľavy na všetko“

Obchod a výpredaj typu „Likvidácia predajne – zľavy na všetko“

By on 2 novembra, 2022 0 724 Views

Môžete vo svojom obchode spraviť výpredaj či akciu alebo ponúkať zľavy z dôvodu predstieraného zrušenia obchodu? Prečítajte si, prečo nemôžete zákazníka lákať na zľavy pre fiktívne zatvorenie predajne.

Plánujte spraviť veľký výpredaj tovaru vo svojej predajni? Asi ste už videli predajne, kde boli výklady oblepené plagátmi „Veľký výpredaj – likvidácia predajne“ alebo „Rušíme predajňu – akcie na všetko“. Ak ste uvažovali nad podobným ťahom, mali by ste vedieť, že ak naozaj predajňu či prevádzku nezrušíte, je takáto reklama prakticky nezákonná.

Ak teda lákate zákazníkov na akcie v rámci „zrušenia predajne“ a predajňu v skutočnosti nezrušíte, považuje sa to za závažné porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak totiž plánujete uzavrieť prevádzkareň, ste povinný* na mieste, kde sú uvedené otváracie hodiny, uviesť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím. To platí pri dočasnom uzavretí predajne (ak je zatvorená dlhšie ako jeden deň).

Ak predajňu rušíte úplne, musíte na mieste, kde máte uvedené otváracie hodiny, vyvesiť oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať vaše záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ po zrušení predajne uplatniť reklamáciu a tiež dátum zrušenia predajne.

Ak teda na predajni uvediete oznam „Akcia – rušenie predajne“, musíte to myslieť so zatvorením predajne vážne a zároveň musíte vyvesiť vyššie spomínaný oznam. Ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie v rádovo stovkách EUR.

SOI v jednom zo svojich rozhodnutí, kde za tieto praktiky udelil obchodu pokutu 630 EUR, uvádza:

Za závažné porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa možno považovať neinformovanie spotrebiteľa o (…) podmienkach dočasného uzavretia prevádzkarne alebo o zrušení predajne. Absencia týchto údajov spôsobila, že spotrebitelia sa začali domnievať, že účastník konania láka spotrebiteľovi na fiktívne zľavy, aby len vypredal svoj tovar, a tým vlastne vytváral u spotrebiteľov fiktívny pocit z dobre uzavretej obchodnej transakcie, ktorá však až tak výhodná pre spotrebiteľa  nebola.

* Zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007, § 15.