Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste

By on 3 novembra, 2022 0 1011 Views

V predajni musíte mať vyvesený vzor bločku z vašej registračnej pokladne. Prečítajte si, čo musí vzor obsahovať, ako má vyzerať a ktoré údaje musia byť zvýraznené.

Ak máte povinnosť používať pri evidencii tržby registračnú pokladnicu, potom musíte mať na predajnom mieste vyobrazený vzor bločku z registračnej pokladne.

Podnikateľom to nariaďuje Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice:

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou.

Zákon neupravuje, akým spôsobom máte vzor dokladu vystaviť, podstatné je, aby vyobrazenie dokladu z registračky bolo jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Finančná správa odporúča v prevádzke vyvesiť zväčšenú fotokópiu dokladu. Zväčšenie ale nie je prikázané, takže môžete pokojne použiť skutočnú veľkosť bloku, resp. jeho originál.

Na doklade je potrebné vyznačiť tieto údaje:

  • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (DKP),
  • dátum,
  • čas,
  • celkovú sumu platenej ceny
  • ochranný znak.

Zákon nehovorí, akým spôsobom tieto údaje môžete vyznačiť – môžete použiť farebný zvýrazňovač, podčiarknuť ich perom alebo zakrúžkovať – je to na vás.

Kedže na vzorovom bloku musí byť uvedený aj ochranný znak, nemôžete na vystavenie použiť blok zo skúšobnej prevádzky pokladne (napr. v tréningovom režime), ale musí ísť o platný doklad z vašej registračnej pokladne alebo jeho fotokópiu.

Povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu sa vzťahuje na akékoľvek predajné miesto, kde sa používa registračná pokladnica – napríklad aj na predajné trhové miesto či ambulantný predaj.

Povinnosť sa týka aj podnikateľov, ktorí používajú virtuálne registračné pokladnice (VRP).

Na vystavenom bloku z RP musíte zvýrazniť tieto údaje.