• Home
  • Rady a tipy
  • Daňový úrad má od nového roka nové možnosti kontroly e-shopov

Daňový úrad má od nového roka nové možnosti kontroly e-shopov

By on 11 novembra, 2022 0 659 Views

Rozšíril sa okruh subjektov a informácií, ktoré musia tieto subjekty „nabonzovať“ o vašom podnikaní daňovému úradu.

Finančná správa bude mať prístup k informáciám o vašom biznise aj od inštitúcií ako je napríklad PayPal a takisto aj od súkromných prepravcov o vašich dobierkach.

Informácie od poskytovateľov finančných služieb

Doteraz boli povinné poskytovať informácie o svojich klientoch len banky. Podľa nového zákona budú informácie poskytovať aj poskytovatelia iných platobných služieb a platobných metód.

Informácie slovenskej finančnej správe budú teda poskytovať aj zahraničné inštitúcie ako napríklad PayPal, Skrill, Trustpay, PayU a podobne.

Údaje o vašich dobierkach

Ďalšou novinkou, ktorá sa týka e-shopov a ich kontroly, je povinnosť poštových podnikov oznamovať údaje o klientoch Finančnej správe. Doposiaľ mali poštové podniky povinnosť oznamovať len totožnosť osôb, ktoré mali pridelené poštové priečinky (P.O. boxy), počet došlých zásielok a sumy prichádzajúce daňovému subjektu poštou či do PO boxu.

Podľa nového zákona budú poskytovatelia poštových služieb povinní oznamovať aj informácie o zásielkach doručovaných na dobierku.

Tieto povinnosti sa týkajú nielen Slovenskej pošty, ale aj súkromných prepravcov – napríklad DPD, UPS, DHL a pod.

Informácie od prevádzkovateľov web stránok

Treťou novinkou je, že informácie o vás budú musieť Finančnej správe poskytnúť na požiadanie aj prevádzkovatelia web stránok, napríklad internetových bazárov či inzertných stránok. Na základe výzvy musia daňovému úradu poskytnúť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní. Finančná správa uvádza, že táto povinnosť sa týka najmä „podnikavcov“, ktorí sa pokúšajú anonymne využívať internetové služby za účelom obchodovania alebo dosahovania iných príjmov z internetu.