E-shopy a neprevzatý tovar (dobierka či osobný odber)

By on 9 novembra, 2022 0 2524 Views

Môže e-shop účtovať zákazníkovi storno poplatok za neprevzatú dobierku alebo nevyzdvihnutý tovar, žiadať poplatky za uskladnenie takého tovaru? Ako postupovať, ak si zákazník neprevezme tovar?

1.    Neprevzatý tovar a odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do 14 dní bez udania dôvodu pred prevzatím tovaru. V takomto prípade mu nesmiete účtovať žiadne storno poplatky, zmluvné pokuty či žiadne iné poplatky.

Ak zákazník zaplatil vopred zálohu za tovar alebo jeho celú sumu, musíte mu pri odstúpení vrátiť plnú sumu aj v prípade, ak si tovar ešte neprevzal. Nemôžete mu strhnúť žiaden poplatok.

Ak od zmluvy odstúpite vy ako obchodník (napr. z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru), rušia sa všetky dohodnuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy a tak nemôžete žiadať žiadne storno poplatky.

 

2.    Ak si zákazník tovar neprevezme a neodstúpi od zmluvy

Ani v tomto prípade mu nesmiete účtovať žiaden storno poplatok či zmluvnú pokutu. Môžete mu účtovať poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru. Ak máte takéto ustanovenie v obchodných podmienkach, kde musíte zákazníka oboznámiť s:

  • s lehotou, dokedy si má zákazník tovar prevziať,
  • so sumou, ktorú si budete účtovať za uskladnenie tovaru

Tovar však musíte zákazníkovi držať rezervovaný s možnosťou prevzatia. Vedieť preukázať, že ste zákazníka informovali o tom, že tovar je pripravený na prevzatie alebo o dobierke.

Môže byť určená primeraná výška poplatku za neprevzatie, nemôžete ju však zákazníkovi strhnúť z vopred uhradenej zálohy.

 

Prečo od zákazníka nežiadať poplatok za uskladnenie

Využívanie tejto možnosti poplatku za uskladnenie veci je sporné a my prevádzkovateľom e-shopu neodporúčame využívať ju z viacerých dôvodov. Poplatok môže zákazníkov odradiť najmä, ak vaša konkurencia takéto poplatky nemá.