• Home
  • Rady a tipy
  • Fyzická osoba a právnická osoba – aký je v tom rozdiel?

Fyzická osoba a právnická osoba – aký je v tom rozdiel?

By on 9 novembra, 2022 0 2225 Views

V mnohých textoch, článkoch a zákonoch o podnikaní sa spomína právnická osoba a fyzická osoba. Aký je medzi týmito osobami rozdiel?

Začínajúci podnikateľ sa s týmito termínmi môže stretnúť po prvý krát a tak si v tomto článku povieme o základných informáciách o fyzickej a právnickej osobe.

Fyzická osoba – to je bežný občan, ktorý vystupuje sám za seba, nereprezentuje žiadnu organizáciu. Ak chcete bežný občan podnikať, bude podnikať ako fyzická osoba – živnostník či SZČO. Fyzická osoba získava spôsobilosť na právne úkony dovŕšením dospelosti, teda plnoletosťou.

Právnická osoba – týmto spojením sa rozumie organizácia, ktorá bola vytvorená na nejaký účel. Môže to byť organizácia, ktorá podniká (podnikateľský subjekt), napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), nadácia, štátna organizácia, banka, ministerstvo, obec a pod.

Základný rozdiel je v tom, že fyzická osoba sa jednoducho narodí a právnická osoba sa musí zriadiť a vzniknúť. Na zriadenia právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, prípadne iná právna skutočnosť. Pre rôzne typy právnických osôb sú rôzne právne predpisy.

V podnikaní spočíva základný rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou v tom, že fyzická osoba ručí za svoje prípadné neúspechy v podnikaní celým svojim majetkom. Tip: prečítajte si výhody a nevýhody živnosti verzus s.r.o.

Právnickej osobe je pri vzniku pridelené IČO – identifikačné číslo organizácie.

Ak začne podnikať fyzická osoba, stáva sa podnikateľským subjektom a tiež jej bude pridelené IČO.