Greenway – lepší život s elektrickými vozidlami

By on 4 januára, 2023 0 367 Views

GreenWay je najväčšia verejná nabíjacia sieť pre elektrické vozidlá v strednej a východnej Európe s viac ako 200 rýchlymi a vysokorýchlostnými nabíjacími stanicami pre elektrické vozidlá na Slovensku a má prístup k desiatkam tisíc roamingových partnerských nabíjačiek v celej Európe.

Negatívny vplyv dopravy na životné prostredie

Existuje niekoľko druhov dopravy, ale najnebezpečnejším z hľadiska negatívneho vplyvu na životné prostredie je automobil. Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami si osobné auto nemohol dovoliť každý, dnes sa stalo pre mnohých ľudí nevyhnutným a cenovo dostupným dopravným prostriedkom.

Znečisťovanie ovzdušia automobilmi má rozsiahle dôsledky na kvalitu ovzdušia, pôdy a vody. Environmentálne problémy cestnej dopravy sú veľmi dôležité a súvisia so spôsobom fungovania moderných áut. Jedno auto spotrebuje v priemere približne štyri tony kyslíka ročne na spustenie spaľovacích procesov. Motor automobilu produkuje výfukové plyny, ktoré sa skladajú z viacerých škodlivých zložiek.

Vo výfukových plynoch vypúšťaných z cestnej dopravy sa nachádza celkovo viac ako 200 rôznych zložiek a zlúčenín, pričom prevažná väčšina z nich má toxické vlastnosti. Niektoré látky vznikajú pri prevádzke vozidiel a ich interakcii s okolitým povrchom, napríklad pri trení gumy o asfalt.

Dopad môže mať aj na naše zdravie

Aktívne a rozšírené používanie automobilov vážne poškodzuje životné prostredie, znečisťuje ovzdušie, vodné plochy, zrážky a atmosféru. A táto situácia môže viesť k mnohým zdravotným problémom.

Kameňom úrazu sú najčastejšie dýchacie problémy, pretože škodlivé látky z výfukových plynov sa do dýchacích ciest dostávajú takmer okamžite, dráždia sliznice, upchávajú pľúca a priedušky. V dôsledku zhoršeného dýchania je nedostatok kyslíka vo všetkých tkanivách ľudského tela. Okrem toho sa nebezpečné zlúčeniny vypúšťané motorovými vozidlami dostávajú do krvi a ukladajú sa v rôznych orgánoch, pričom následky takéhoto znečistenia sa môžu prejaviť po rokoch vo forme chronických alebo dokonca rakovinových ochorení.

Škodlivý je aj hluk z áut, ktorý poškodzuje sluch a spôsobuje psychické poruchy.

Zelená budúcnosť?

Vozidlá na elektrický pohon priťahujú záujem rôznych komunít, priemyselných odvetví, organizácií alebo jednotlivcov. Elektrické autá nám poskytujú čistejšie ulice, vďaka čomu sú naše mestá lepším miestom pre chodcov a cyklistov. Za viac ako rok dokáže len jeden elektromobil na cestách ušetriť v priemere 1,5 milióna gramov CO2

Spoločnosť GreenWay buduje nabíjaciu sieť, poskytuje služby vodičom a riešenia majiteľom nabíjacích staníc, aby sme tak spoločne prispievali k modernej ekologickej doprave s strednej Európe.

Predstavujú alternatívny spôsob dopravy, ktorý môže využívať nekonvenčné spôsoby získavania elektrickej energie na svoj pohon, čím sa znižuje zhoršujúci sa vplyv ľudskej existencie na životné prostredie.

Efektívna doprava elektrickými vozidlami si vyžaduje primerané nasýtenie infraštruktúry v danej oblasti, aby sa zabezpečili pohodlné a uskutočniteľné cesty pre takéto vozidlá.