Nové povinnosti pre predajcov pneumatík a pneuservisy

By on 13 novembra, 2022 0 716 Views

Predajne s pneumatikami, e-shopy, autoservisy a pneuservisy musia od zákazníkov bezplatne prevziať staré pneumatiky. E-shopy s pneumatikami majú povinnosti navyše.

Podľa nového zákona o odpadoch (79/2015) pribudla predajcom pneumatík (či už v e-shope alebo kamenenej predajni), pneuservisom a autoservisom nová povinnosť – odoberať bezplatne od zákazníkov staré pneumatiky. Nové povinnosti platia od 1.1.2016.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí predávajú pneumatiky konečnému spotrebiteľovi, vrátane autoservisov, kde bežne vymieňajú pneumatiky a takisto aj pneuservisov – a to aj tých, kde pneumatiky vymieňajú aj bez ich predaja.

Vašou povinnosťou je od zákazníka prijať staré pneumatiky a to zadarmo. Nesmiete pritom nútiť zákazníka, aby si niečo u vás nakúpil.

O povinnosti hovorí § 69 Zákona o odpadoch:

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Podľa zákona musíte na svojich predajných miestach zabezpečiť zber starých pneumatík. Nezáleží pri tom na výrobcovi, značke či veku pneumatík – po celú prevádzkovú dobu musíte  umožniť zákazníkom vrátenie starých pneumatík.

Povinnosti pre predajne pneumatík, autoservisy a pneuservisy

Ak máte kamennú predajňu pneumatík, servis či autoservis (v ktorom predávate alebo vymieňate pneumatiky), musíte v priestoroch pre zákazníka vyvesiť oznam, že zákazníci majú možnosť u vás bezplatne odovzdať staré pneumatiky.

V prípade, že staré pneumatiky nemáte v danej chvíli kam umiestniť, musíte sa so zákazníkom dohodnúť na termíne a spôsobe prevzatia starých pneumatík. T.j. nemôžete odmietnuť prevzatie starých pneumatík.

Zároveň musíte na svojej webstránke informovať zákazníkov, že majú možnosť u vás bezplatne odovzdať staré pneumatiky.

Povinnosti pre e-shopy

Ak predávate pneumatiky v e-shope, potom na svojom webe musíte zverejniť informáciu o možnosti bezplatného odovzdania starých pneumatík.

Ak pneumatiky predávate výlučne v e-shope (t.j. nemáte kamennú predajňu), potom ste povinný zabezpečiť, aby v každom okrese na Slovensku bolo aspoň jedno miesto, kde môžu zákazníci odovzdať staré pneumatiky.

Spoločné povinnosti

E-shop aj kamenná predajňa má potom povinnosť odovzdať vyzbierané pneumatiky do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadových pneumatík.

Štvrťročne potom musíte podať hlásenie koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík a tiež príslušnému ministerstvu.