• Home
 • Rady a tipy
 • Organizujete súťaž na FB alebo v e-shope? Nezabudnite zverejniť pravidlá!

Organizujete súťaž na FB alebo v e-shope? Nezabudnite zverejniť pravidlá!

By on 8 novembra, 2022 0 748 Views

Robíte nejakú súťaž na Facebooku, vo vašom e-shope alebo na webstránke? Musíte mať zverejnené aj pravidlá – štatút súťaže. Inak vám hrozí pokuta.

Ak chcete usporiadať nejakú súťaž o ceny na vašej facebookovej stránke alebo na webe vášho e-shopu či na firemnej webstránke, musíte k súťaži zverejniť aj pravidlá – tzv. štatút súťaže.

Povinnosť zverejniť štatút spotrebiteľskej súťaže alebo akýkoľvek dokument, ktorý by upravoval podmienky a spôsob realizácie spotrebiteľskej súťaže, ukladá Zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5):

Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné.

Takéto pravidlá je potrebné niekde zverejniť – napríklad na vašej webstránke či na stránke e-shopu. Môžu byť zverejnené priamo na stránke alebo ako pdf dokument na stiahnutie.

Ak robíte súťaž na Facebooku, pravidlá FB hovoria, že štatút súťaže musí byť umiestnený mimo Facebooku, teda na vašej webstránke či e-shope.  Update: Facebook už nevyžaduje, aby boli pravidlá umiestnené mimo Facebooku, teda môžete ich uverejniť aj priamo v poste či v poznámke – je ale praktickejšie odkázať na pravidlá mimo FB.

Porušenie povinnosti zverejniť pravidlá súťaže kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia.

Tá napríklad udelila pokutu 300 EUR firme, ktorá na Facebooku organizovala súťaž v znení  „!SÚŤAŽ! 1) Daj like stránke 2) Verejne zdieľaj tento obrázok Ak ste splnili tieto dva body, automaticky ste zaradení do hry o nový Iphone 6! nezabudnite, čím skôr nás tu bude 3000, tým skôr môže byť tento nový Iphone 6 Váš.“, ale nezverejnila pravidlá tejto súťaže.

SOI to zdôvodnila nasledovne (rozhodnutie č. SK/0845/99/2015):

Pri kontrole nebol inšpektorom SOI predložený žiadny štatút spotrebiteľskej súťaže, ani žiadny iný dokument, ktorý by upravoval podmienky a spôsob realizácie spotrebiteľskej súťaže, čím nebola splnená povinnosť poskytovateľa služby, ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné tak, ako to ustanovuje § 4 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje upierať práva spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 (každý spotrebiteľ má právo na informácie) zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci sa odvolal, ale druhostupňový orgán pokutu potvrdil.

Pravidlá súťaže – ako na to

Ak teda organizujete nejakú spotrebiteľskú súťaž, spíšte si jednoduché pravidlá a zverejnite ich na svojej webstránke. V súťažnom príspevku (napr. na Facebooku) potom uveďte odkaz na tieto pravidlá.

Čo by mali obsahovať pravidlá súťaže? V pravidlách by ste mali účastníkov súťaže informovať:

 • kto organizuje súťaž (firemné a kontaktné údaje),
 • od kedy do kedy trvá súťaž,
 • kto sa môže a kto sa nemôže zapojiť do súťaže,
 • aké sú podmienky pre zapojenie sa do súťaže (kedy sa človek stáva účastníkom súťaže),
 • kto je vylúčený zo súťaže (napr. zamestnanci organizátora),
 • aké sú ceny v súťaži,
 • aká je hodnota cien a prípadne kto znáša daňovú povinnosť za výhry,
 • aké sú podmienky pre získanie výhry v súťaži,
 • akým spôsobom sa určuje výherca súťaže,
 • kedy a akým spôsobom budú oznámení výhercovia,
 • ako budú odovzdané výhry,
 • kedy výherca stráca nárok na výhru,
 • aké sú prípadné pravidlá pre predčasné ukončenie alebo zrušenie súťaže,
 • informácie o ochrane osobných údajov – aké osobné údaje sa spracúvajú, ako budú využívané, aké sú práva účastníka súťaže v súvislosti s ochranou osobných údajov atď,
 • ak robíte súťaž na Facebooku, tak aj prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a tiež vaše prehlásenie o tom, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.