PODNIKÁTE? NEZABUDNITE SA VZDELÁVAŤ!

By on 6 novembra, 2022 0 538 Views

Mať dnes vlastný podnik je jedinečná príležitosť mať veci pod kontrolou, pracovať pre seba a vychutnávať si plody svojej práce. Mnoho podnikateľov však podceňuje vzdelávanie. V tom tkvie aj väčšina neúspechu podnikateľov. Príliš mnoho informácií, rôznych zákonov a prekážok s ktorými sa nie každý vie vyrovnať. Dobrá rada? Venujte svoj čas aj štúdiu. Vyplatí sa!

European School of Business & Management je vzdelávacia inštitúcia zameraná predovšetkým na štúdium MBA, ktoré je veľmi obľúbené medzi podnikateľmi z rôznych dôvodov. Prvým a podstatným je to, že podnikaní je naozaj dôležité byť odlišný. Na to všetko nestačí mať iba nápady, či financie. Dôležité je vzdelávať sa, mať prehľad a rovnako mať sa s kým poradiť je na nezaplatenie. Máte vlastný biznis a cítite, že je potrebné to znova nakopnúť naplno? Alebo máte vlastný biznis a chcete si rozšíriť obzory? V oboch prípadoch vám odporúčame štúdium MBA.

MBA je postgraduálny program, preto sa odporúča mať za sebou absolvovaný minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia, alebo prax, aby ste sa vedeli dostatočne adaptovať na preberané témy. Špecifikom je prepájanie teoretických vedomostí s praxou. Víziou European School of Business & Management je poskytovať vzdelanie nielen v základných disciplínach managementu, ale aj vo zvládnutí nevyhnutných praktických manažérskych zručností, akými sú napríklad riešenie problémov, rozhodovanie, či komunikácia. Počas štúdia, ktoré je jednoročné a rozdelené do dvoch semestrov sa aktívne využívajú prípadové štúdie, didaktické hry, či napríklad vo svete populárne hranie rolí.

Štúdium MBA prebieha primárne v sobotu a to iba 4x do roka a doplnkové prednášky, workshopy prebiehajú v podvečerných hodinách, preto sa nemusíte obávať, že by ste museli svoje aktivity obmedzovať. Nespornou výhodou je, že informácie, ktoré na seminároch získate môžete okamžite aplikovať v praxi. S orientáciou v zmluvách, zákonoch a rôznych povinnostiach, ktoré so sebou podnikanie prináša vám pomôžu a každý váš problém s vami ochotne preberú naši lektori, ktorí sú odborníci z oblastí ako napríklad právo, účtovníctvo, financie, management a majú za sebou množstvo praxe. Budú vám k dispozícii počas celého štúdia.

Vaša konkurencia s vami určite ochotne nebude zdieľať nápady. Ďalšou z výhod MBA štúdia na ESBM sú aj spolužiaci, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach. Získate nové kontakty, vymeníte si skúsenosti a rozšírite si svoje obzory a v neposlednom rade získate aj priateľov, či nových zákazníkov.

Po úspešnom absolvovaní MBA štúdia získate nielen titul MBA, ale hlavne mnoho užitočných informácií a zručností, ktoré sa v priaznivom svetle odrazia na vašom podnikaní.

Každý chce byť úspešný, ale len chcenie nestačí. Pridajte sa k úspešným absolventom MBA štúdia na European School of Business & Management a podnikajte bez obáv. Všetky informácie o štúdiu MBA pre každého úspešného podnikateľa nájdete na webu ESBM.