Ako vypočítať DPH? Ukážeme vám, ako na to!

By on 27 júna, 2023 0 447 Views

V dnešnom podnikateľskom svete je dôležité mať základné znalosti o DPH (daň z pridanej hodnoty) a ako ju vypočítať. Správne výpočty DPH sú nevyhnutné pre riadenie účtovníctva, zdaňovanie a dodržiavanie daňových predpisov. V tomto článku sa pozrieme na spôsob výpočtu DPH a poskytneme niekoľko príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť tento proces.

Čo je DPH?

DPH je skratka pre daň z pridanej hodnoty. Ide o daň, ktorú platíte pri nákupe tovarov a služieb v Slovenskej republike. Táto daň je pridaná k hodnote tovaru alebo služby a predstavuje určitý percentuálny podiel z ceny, ktorý ide štátu.

Daňové sadzby DPH

Na Slovensku existujú rôzne daňové sadzby DPH. Základná sadzba je 20 % a používa sa pre väčšinu tovarov a služieb. Okrem toho existuje znížená sadzba 10 %, ktorá sa používa pre niektoré špecifické kategórie tovarov a služieb, ako napríklad potraviny, knihy, lieky a niektoré verejné služby.

Výpočet DPH

Výpočet DPH sa vykonáva na základe sadzby DPH a ceny tovaru alebo služby. Existuje všeobecný vzorec, ktorý sa používa na výpočet DPH:

DPH = Cena * (Sadzba DPH / 100)

Výpočet DPH v praxi

Predstavme si situáciu, kedy máme tovar, ktorého cena je 100 eur a sadzba DPH je 20 %. Chceme vypočítať, koľko je DPH na tento tovar, a teda si vypočítame podľa vzorca:

DPH = 100 eur * (20 / 100) = 20 eur

To znamená, že DPH na tento tovar je 20 eur.

Poďme sa pozrieť na ďalšie príklady výpočtu DPH:

Príklad 1:

Cena tovaru: 50 eur
Sadzba DPH: 10 %
Vypočítajme DPH:

DPH = 50 eur * (10 / 100) = 5 eur

DPH na tento tovar je 5 eur.

Príklad 2:

Cena tovaru: 120 eur
Sadzba DPH: 20 %
Vypočítajme DPH:

DPH = 120 eur * (20 / 100) = 24 eur

DPH na tento tovar je 24 eur.

 

Vypočítavanie DPH je dôležitou súčasťou podnikania a zdaňovania. Správne porozumenie spôsobu výpočtu DPH vám pomôže riadiť účtovníctvo a dodržiavať daňové predpisy. Dúfame, že sme vám pomohli pochopiť fungovanie vypočtu DPH.