Čo je to nadrozmerná a nadmerná preprava?

By on 13 februára, 2024 0 210 Views

Nadrozmerná preprava predstavuje v logistike výzvu, kde prioritou nie je rýchlosť či dĺžka trasy, ale predovšetkým bezpečnosť celého procesu. Tento typ prepravy zahŕňa náklady, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú štandardné legislatívne limity. Aby bol tento proces hladký a bezpečný, vyžaduje si podrobné plánovanie a špeciálne povolenia.

 

Profesionálne plánovanie ako základ úspechu

Pri nadrozmernej preprave je kľúčové profesionálne plánovanie. To zahŕňa nielen výber najvhodnejšej trasy, ktorá zohľadňuje rozmery a hmotnosť nákladu, ale tiež komplexné riadenie povolení a dodržiavanie platných predpisov. Profesionáli v tejto oblasti sú vybavení vedomosťami a skúsenosťami potrebnými na zabezpečenie, že vaša zásielka dorazí na miesto určenia bezpečne a efektívne, pričom minimalizujú riziká poškodenia nákladu ale aj infraštruktúry.

Definícia a dôležitosť nadrozmernej prepravy

Nadrozmerná preprava je definovaná presahovaním limitov stanovených legislatívou pre dĺžku (16,5 m), šírku (2,55 m), výšku (4,05 m) alebo celkovú hmotnosť súpravy (40 ton, alebo 8 ton na jednu nápravu). Tento druh prepravy si vyžaduje špeciálnu pozornosť z dôvodu svojej komplexnosti a potenciálneho vplyvu na verejnú infraštruktúru a bezpečnosť.

Rozdiely medzi nadmernou a nadrozmernou prepravou

Pri porovnávaní nadmernej a nadrozmerné prepravy je dôležité rozlišovať medzi týmito dvoma termínmi na základe niekoľkých kľúčových faktorov:

  • Nadrozmerná preprava sa týka situácií, kde vozidlo alebo jazdná súprava vrátane prepravovaného nákladu presahuje najväčšie povolené rozmery, ktoré sú stanovené v príslušnom paragrafe (§ 4). To znamená, že akonáhle rozmery nákladu presiahnu legislatívne určené maximálne rozmery pre dĺžku, šírku alebo výšku, považuje sa preprava za nadrozmernú.
  • Nadmerná preprava sa vzťahuje na prípady, kde hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy vrátane nákladu prevyšuje najväčšie povolené hmotnosti definované v inom paragrafe (§ 5). V tomto prípade, ak celková hmotnosť súpravy alebo hmotnosť na nápravu presahuje legislatívne stanovené limity, ide o nadmernú prepravu.

 

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma typmi prepravy teda spočíva v tom, či je limit prekročený z hľadiska rozmerných alebo hmotnostných kritérií. Obe formy prepravy vyžadujú získanie špeciálneho povolenia ZUPK (Zvláštne užívanie pozemných komunikácií) pre ich vykonávanie, čo zabezpečuje, že preprava nadrozmerného alebo nadmerného nákladu je realizovaná v súlade s pravidlami a bezpečnostnými normami.

Prečo si vybrať profesionálov pre vašu nadrozmernú prepravu

Spolupráca so skúsenými profesionálmi vám zabezpečí, že vaša nadrozmerná zásielka bude prepravená s maximálnou pozornosťou k detailom a bezpečnosti. Profesionálne firmy poskytujú nielen potrebné vybavenie a techniku, ale aj zabezpečujú poistenie v rámci aktuálneho CMR poistenia, čo vám poskytne dodatočnú ochranu a pokoj v prípade nečakaných udalostí.

V prípade záujmu o nadrozmernú prepravu alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto typu služieb, neváhajte kontaktovať prepravnú spoločnosť Katransport, ktorá sídli v Poprade. S ich pomocou môžete prekonávať logistické výzvy efektívne a bezpečne, čím zabezpečíte hladký priebeh vašich obchodných operácií v rámci Slovenskej republiky i mimo nej.