Živnostníci (SZČO) a stravné lístky

By on 11 novembra, 2022 0 565 Views

Môže si živnostník (SZČO) dať do nákladov obedy v reštaurácii? Do akej výšky si môžete odčítať stravné? Musí si živnostník kupovať stravné lístky alebo stačí bloček z reštaurácie? Ak sú výhody stravných lístkov pre živnostníkov? Aký drahý obed si môžem dať do nákladov v roku 2013?

Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si môžu výdavky na stravovanie zahrnúť do nákladov a tým pádom znížiť základ dane. Živnostníci si môžu vybrať, akým spôsobom budú riešiť stravovanie a zahrnutie do nákladov súvisiacich s podnikaním: stravovaním v reštauráciách alebo nákupom stravných lístkov.

Bločky z reštaurácie

Ako živnostníci sa môžete stravovať v reštauračných zariadeniach. V takom prípade si musíte odkladať daňové doklady („bločky“) a na konci zdaňovacieho obdobia tieto výdavky zahrnúť do nákladov. Za každý pracovný deň si môžete uplatniť sumu, ktorú stanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rok 2013 je to suma 4 EUR. Táto suma je maximálna, to znamená, že ak ste sa obed zaplatili viac ako 4 eurá, do nákladov si môžete zahrnúť výdavok najviac v tejto hodnote. Na druhú stranu, ak za stravu zaplatíte menej ako 4 eurá, do nákladov si môžete zahrnúť len skutočne zaplatenú sumu.

Stravné lístky – gastrolístky

Druhou možnosťou je nákup stravných lístkov – tzv. „gastrolístkov“. Tieto stravné lístky si môžete zakúpiť u viacerých spoločností (Doxx, Ticket Restaurant, Vaša stravovacia, Cheque dejeuner, Sodexho). Ako živnostník či SZČO si hradíte celú sumu stravného lístka. Maximálna hodnota stravného lístku, ktorú si môžete zahnúť do nákladov, sú 4 eurá. Ak za obed zaplatíte stravnými lístkami vyššiu sumu, za daný deň si môžete uplatniť len 4 eurá.

V prípade stravných lístkov, si do nákladov môžete zahrnúť len taký počet lístkov, koľko pracovných dní ste odpracovali. Štandardne je to teda 5 stravných lístkov za týždeň. Môžete si uplatniť stravné lístky aj za víkend, avšak musíte preukázať, že ste v tento deň naozaj pracovali. To preukážete napríklad knihou jázd, dodacím listom alebo faktúrou vystaveným v tento deň a pod.

Za rok 2013 tak môžete znížiť základ dane o výdavky na stravné vo výške 1000 eur za 5-dňový pracovný týždeň. Ak preukážete aj prácu v sobotu, základ dane si takto môžete znížiť až o 1208 EUR.

Výdavky na stravovanie formou stravných lístkov musíte preukázať dokladom o ich nákupe.

Výhodou gastrolístkov je, že nemusíte osobitne do účtovníctva pridávať každý jeden bloček z reštaurácie – ušetríte tak nielen veľa manuálnej práce, ale prípadne aj financie za spracovanie účtovníctva (ak svojmu účtovníkovi platíte za každý spracovaný doklad).

Nevýhodou stravných lístkov je poplatok, ktorý si firmy vydávajúce tieto gastrolístky účtujú pri každom nákupe. Preto je výhodnejšie kúpiť si stravné lístky dopredu v jednom nákupe.

Vzhľadom na maximálnu sumu 4 EUR / deň, ktorú si za stravovanie môže živnostník zahrnúť do nákladov, najviac sa oplatí nákup stravných lístkov v nominálnej hodnote 4 eurá.

Kto si nemôže uplatniť výdavky na stravu

Niektorí živnostníci či SZČO si nemôžu zahrnúť výdavky na stravu do nákladov súvisiacich s podnikaním. Sú to tí živnostníci, ktorí:

  • podnikajú popri zamestnaní (t.z. okrem živnosti sú v zamestnaneckom pomere a zamestnávateľ im prispieva na stravovanie),
  • si uplatňujú paušálne výdavky – v prípade týchto živnostníkov sú výdavky na stravu už zahrnuté v 40% percentách, o ktoré sa im znižuje základ dane.

Stravné lístky nie je možné použiť spätne

Nákup stravných lístkov je potrebné si rozmyslieť vopred – stravné lístky nie je možné použiť na pokrytie výdavkov už uplynutého obdobia. To znamená, že ak si v januári kúpite 200 stravných lístkov, tieto nie je možné zahrnúť do výdavkov za minulý rok.