Affiliate marketing ako stabilný príjem?

By on 8 novembra, 2022 0 2802 Views

Affiliate marketing sa dá definovať mnohými spôsobmi, ale najjednoduchšie vysvetlenie znie, že sa jedná o provízny systém online reklamy. V tomto systéme sa stretávajú obchodníci, ktorí ponúkajú províziu a publisheri, ktorí obchodníkom privádzajú zákazníkov a spomínanú províziu inkasujú ako odmenu. Obidve strany, publisher aj obchodník, spolupracujú preto, aby dosahovali zisk. 

Kto je kto – základné pojmy

Obchodník, alebo inak inzerent, je spoločnosť alebo firma, ktorá niečo predáva a potrebuje si zvýšiť svoje predaje. Oblasť, v ktorej obchodník podniká nehrá žiadnu úlohu. Môže to byť predajca pneumatík, kníh, hypoték alebo sviečok, kľudne aj barber.

Obchodník zaplatí odmenu tomu, kto na jeho web privedie nového zákazníka a ten uskutoční požadovaný druh činnosti prihlási sa do newslettera, uskutoční objednávku, stiahne si ebook. Dochádza ku konverzii. V prípade úspešnej konverzie vypláca obchodník (inzerent) províziu tomu, kto nového zákazníka na web nesmeroval.

Obchodník vďaka novým zákazníkom zvyšuje svoj zisk.

Publisher je ten, kto získava províziu od obchodníka za nových zákazníkov, ktorí na webe obchodníka uskutočňujú určité druhy konverzií. Publisher vytvára obsah, ktorý je relevantný a vďaka ktorému jeho web navštevujú potenciálni zákazníci. Publisher má na svojom webe umiestnené bannery, ktoré odkazujú na konkrétnych obchodníkov (inzerentov).

Ak zákazník uskutoční konverziu na webe obchodníka, publisher získava províziu.

Pozrite si rýchle video, ktoré vás zoznámi so základným fungovaním affiliate marketingu.

Princíp fungovania

Publisheri aj obchodníci medzi sebou spolupracujú v rámci affiliate siete. Tento model prináša pre oboch veľké množstvo výhod a generuje ešte viac zisku. Affiliate sieť ponúka komfort najmä  v tom, že zastrešuje celý proces od začiatku až po koniec. Sleduje prekliky, provízie aj vyplácanie provízií. 

Pre publishera je affiliate sieť výhodná najmä preto, že po registrácií má prístup ku všetkým kampaniam a nemusí tak individuálne komunikovať s každým eshopom, firmou alebo spoločnosťou zvlášť a rovnako tak to platí aj opačne. Inzerent (obchodník) nepotrebuje oslovovať konkrétnych influencerov, blogerov alebo vlogerov.

Tí sa po vstupe do siete dostávajú k jednotlivým kampaniam a nemusia inzerentov oslovovať individuálne. Obchodníci zadajú základné parametre a o podstatnú časť práce sa postará sieť odborníci, ktorí ju vlastnia alebo prevádzkujú. 

Pre každého v sieti plynú isté povinnosti a záväzky, ktoré sú pevne a dopredu definované. Výška odmeny sa stanovuje zvyčajne v percentách z obratu, ktorý presmerovaný zákazník vykoná. Ďalšou formou môže byť fixná suma za konkrétny typ konverzie prihlásenie sa do newslettera, stiahnutie ebooku, nákupu tovaru, objednanie sa na službu u barbera.

Veľkí, často medzinárodní, obchodníci väčšinou do affiliate sietí nevstupujú, ale budujú si vlastné.

Tie si následne aj sami spravujú a určujú si tak aj výšku provízií. Toto sa týka najmä obchodníkov typu Alza alebo Mall, prípadne čínskych eshopových predajcov ako Banggod a pod. Pre tieto subjekty je kvôli ich veľkosti, množstve transakcií a hlavne obrovskom obrate prijateľné financovať si a spravovať vlastnú affiliate sieť.

Pre menšie alebo stredne malé subjekty poskytuje vstup do už existujúcej affiliate siete výhodu aj v tom, že nemusia zastrešovať technickú stránku. Obidve strany, publisher aj obchodník, vidia presné štatistiky výkonnosti aj výšku provízií. Publisher presne vie, koľko a ktoré konverzie sprostredkoval a inzerent (obchodník) vie, ktorý publisher konverziu sprostredkoval a koľko provízií mu má byť vyplatené.

Všetky spomenuté údaje je možné sledovať vďaka cookies súborom. Jedná sa o dočasné súbory, ktoré vytvára prehliadač po prekliku na affiliate link, ktorým presmeruje zákazníka na web obchodníka (z webu publishera). Cookies sú životne dôležité pre každého publishera, lebo na základe nich dostávajú svoje provízie.

Pre správne fungovanie celého procesu je kľúčové mať a používať správny affiliate link.

Affiliate link je unikátny pre každého publishera. Získať ho je veľmi jednoduché po registrácii v sieti Dognet.sk. Sieť vygeneruje unikátne linky, ktoré je nutné vkladať na weby publisherov a byť pritom mimoriadne dôsledný. Ak sa totiž vloží nesprávny link, konverzia neprebehne správne a publisher nedostane províziu.

Affiliate sieť a jej výhody

Z pohľadu publishera blogera alebo influencera, má vstup do affiliate siete a podnikanie formou affiliate marketingu viacero výhod.  Najväčšou je, že nie je nutné fyzicky vlastniť žiadny tovar, ktorý je následné nutné evidovať, rozposielať a starať sa o fakturácie, prípadne o reklamácie. Toto všetko si zabezpečuje obchodník vo vlastnej réžii. 

Malé riziko je ďalšou výhodou affiliate marketingu. Vstupné náklady spočívajú hlavne v tvorení obsahu, ktorým publisher dokáže na svoj web prilákať dostatočné množstvo ľudí a tí potom klikajú na linky, ktoré ich presmerujú priamo k obchodníkovi. Neplatia sa žiadne poplatky, nie sú potrebné žiadne dodatočné zariadenia. Zisk je o to väčší, čím viac je publisher ochotný venovať tvorbe kvalitnému obsahu na svojom webe. 

Nezávislosť je poslednou veľkou výhodou affiliate marketingu, lebo nikto neurčuje pracovnú dobu ani čas nutný na výrobu obsahu. Všetky parametre si určuje publisher sám. Podľa toho potom vyzerá aj výška jednotlivých provízií. 

Stabilný príjem pomocou affiliate marketingu?

Napriek všetkým výhodám affiliate marketingu si ho netreba zamieňať s čarovným spôsobom rýchleho a nenáročného zárobku. Vybudovať si kvalitný obsah, ktorý je relevantný a dokáže dlhodobo osloviť svoje publikum, sa nedá za týždeň ani za pol roka. Rast býva postupný a nič nie je zaručené.

Tiež netreba chápať affiliate marketing ako akúsi formu pasívneho príjmu, ktorý sa bude generovať sám a bez akejkoľvek činnosti. Každý, kto chce s affiliate začať, musí vytrvať a vyskúšať viacero ciest, ako stabilne a dlhodobo generovať zisk. Je to beh na dlhú trať, ale výrazný posun vpred si možno zabezpečiť aj používaním správnych a relevantných nástrojov na meranie výkonnosti vlastného webu.

Následne si vďaka nástrojom každý publisher môže upraviť svoj obsah do najmenších detailov a spolu s vhodným cielením dosahovať požadovaný zisk. Medzi najpoužívanejšie nástroje patria Flippa, SEMRush,  Ahrefs a Yoast SEO.