Nové pravidlá pre označenie potravín (2015)

By on 5 novembra, 2022 0 843 Views

Vyrábate alebo predávate potraviny? Prečítajte si doplňujúce zmeny k označovaniu potravín, ktoré platia od decembra 2014. Pozor, zmeny sa týkajú aj predaja potravín cez e-shop!

Nové pravidlá pre označovanie potravín sa vzťahujú na všetky potraviny určené pre konečného spotrebiteľa, vrátane potravín dodávanými zariadeniami spoločného stravovania. Nové predpisy platia od 13. decembra 2014.

Tip: podrobné informácie o tom, ako musia byť označené potraviny, si môžete prečítať v našom článku Aké informácie musia byť na potravinách?

Ak nakupujete potraviny od výrobcu alebo dovozcu potravín, potraviny vyrobené v roku 2015 by už mali spĺňať nové pravidlá.

Cieľom nových predpisov je, aby označenie potravín bolo jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

Výrobcovia mohli baliť potraviny do obalov podľa starých pravidiel do 12. decembra. Takéto výrobky, ktoré už máte v predajni, môžete predávať do konca ich dátumu spotrebu či minimálnej trvanlivosti.

Nové pravidlá pre označovanie potravín. Zdroj: Európska komisia

V prípade balených potravín musia byť povinné informácie uvedené priamo na obale potraviny, alebo na etikete pripojenej k obalu. Všetky informácie musia byť na obaloch v slovenčine.

Označenie alebo obal potravín (ani reklama na potraviny) nesmie uvádzať kupujúceho do omylu pokiaľ ide o charakteristiky, vlastnosti alebo účinky potravín.

Označenie či obal takisto nesmie pripisovať potravine takú vlastnosť, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť.

Nové pravidlá prinášajú nasledujúce zmeny v označení potravín:

Označenie alergénov

Informácie pre alergikov musia byť jasne odlíšené od zvyšnej časti zoznamu zložiek (inou farbou alebo iným tvarom či štýlom písma, prípadne inou farbou pozadia).

Informácie pre alergikov musia byť uvedené len v časti „Zloženie“.

V zložení musia byť uvedené aj látky spôsobujúce neznášanlivosť (intoleranciu).

Povinnosť označovania alergénov platí nielen pre balené, ale aj pre nebalené potraviny. Platí to aj v reštauráciách, kde musia byť alergény uvedené priamo v jedálnom lístku alebo v osobitnom zozname na stole či na inom verejne a viditeľne prístupnom mieste.

Veľkosť písma

Minimálna veľkosť písma, ktorým musia byť označené povinné údaje, je 1,2mm.

Výnimka platí, ak je najväčšia plocha obalu menšia než 80 centimetrov štvrcových (to je napríklad 8 x 10cm), vtedy môže byť použitý aj menší font až do 0,9mm.

Povinné informácie nesmú byť prekryté alebo prerušené iným textom alebo obrázkom.

Informácie nesmú byť zmazateľné.

Ovocné a zeleninové produkty

Na obale nebude môcť byť zobrazená veľká fotka či ilustrácia ovocia alebo zeleniny, ak ho daný produkt medzi zložkami neobsahuje alebo ak ho obsahuje len vo forme arómy.

Náhrady

Ak je v produkte použitá namiesto drahšej a výživnejšej suroviny jej náhradamusí byť o tom informácia na obale. Táto informácia musí byť aj v názve produktu (napríklad ak tyčinka neobsahuje marcipán ale len jeho náhradu).

Olej

Pri rafinovaných olejoch a tukoch musí byť uvedené, o aký druh rastlinného oleja ide – či ide napríklad o slnečnicový, repkový alebo palmový olej.

Alkohol

Pri nápojoch, ktoré obsahujú viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, musí byť obsah alkohol uvedený v objemových percentách.

Mäsové a rybie produky

Na obale v prípade mäsových a rybích produktov musí byť zreteľné uvedené, či bola do výrobku pridaná voda alebo bielkoviny.

Výrobca musí uvádzať aj informácie o pridanej vode v množstve viac ako 5% priamo v názve.

Výrobky, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sú vyrobené z celého kusa mäsa alebo ryby, ale v skutočnosti sú zložené z rôznych kúskov zmiešaných prostredníctvom zložiek vrátane pridaných látok, musia byť označené textom „spájané alebo formované mäso“ alebo „spájané alebo formované ryby„.

Rozmrazené výrobky

Ak je produkt vyrobený z rozmrazených výrobkov, musí byť spotrebiteľ o tejto skutočnosti informovaný. Toto sa týka aj pečiva, mäsa i rýb.

Mäso

Od apríla 2015 bude musieť byť mäso označené pôvodom. Týka sa to bravčového, ovčieho a kozieho mäsa. Pri hovädzom mäse je to v platnosti aj v súčasnosti.

Aj pri predaji cez internet

Dôležitá informácie pre prevádzkovateľov e-shopov je, že všetky nové pravidlá pre označovanie potravín platia aj pri predaji potravín cez internet.

Výnimky

Na niektoré potraviny, pri ktorých je ťažko uplatniť nové pravidlá, sa vzťahujú výnimky.

V prípade nezmazateľne označených sklenených fľašiach na opakované použitie, ktoré nemajú žiadnu etiketu, stačí uviesť len názov, alergény, množstvo, dátum použiteľnosti (alebo dátum minimálnej spotreby).

Ak je najväčšia plocha obalu menšia ako 10 centimetrov štvorcových (napríklad 5 x 2 cm), je možné použiť len názov, množstvo, dátum minimálnej trvanlivosti (alebo spotreby) a alergény. Informácie o zložení takejto potraviny musí predajca poskytnúť spotrebiteľovi na vyžiadanie.

Pokuty

Sankcie za porušenie predpisov na označenie potravín, môžu byť v závislosti od závažnosti porušenia až do výšky 500 000 EUR.

V prípade uvedenia neúplných informácií o potravinách alebo neoznačenia potraviny v slovenčine, môže byť výška pokuty až 100 000 EUR.