Predávate detské postieľky?

By on 4 novembra, 2022 0 472 Views

Na čo si dať pozor pri predaj detských postieľok v obchode alebo pri predaji cez internet. Aké musia mať postieľky bezpečnostné označenia a čo robiť v prípade zistenia, že postieľka je nebezpečným výrobkom.

Ak v kamennom obchode alebo e-shope predávate detské postieľky, mali by ste vedieť, že sa na ich predaj vzťahujú osobitné bezpečnostné predpisy.

Okrem toho, že postieľky musia byť podobne ako akýkoľvek iný tovar správne označené, na detské postieľky sa vzťahujú aj bezpečnostné predpisy podľa slovenskej technickej normy STN EN 716-1: 2008 Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.

Pri predaji detských postieľok musíte zabezpečiť, aby boli postieľky označené aj predpísanými bezpečnostnými upozorneniami.

Na detských postieľkach musia byť okrem iného tieto bezpečnostné upozornenia:

  • Nepoužívajte postieľku, ak je akákoľvek časť zlomená, potrhaná alebo chýbajúca a používajte len náhradné časti schválené výrobcom
  • Nepoužívajte viac ako jeden matrac do postieľky
  • Vyhlásenie o minimálnych rozmeroch matraca, ktorý sa má použiť s postieľkou. Dĺžka a šírka musia byť také, aby medzera medzi matracom a bočnicami a čelami neprekročila 30 mm.
  • Vyhlásenie, že ak je dieťa schopné vyliezť von z postieľky, táto postieľka sa ďalej nesmie používať pre toto dieťa, aby sa zabránilo poraneniam pri páde.
  • Označenie maximálnej hrúbky matraca.

Ak sa tieto označenia nachádzajú na obale výrobku, musia byť uvedené pri postieľkach aj pri predaji cez internet.

...

 

Všetky bezpečnostné upozornenia musia byť uvedené v slovenskom jazyku. K postieľke musí byť aj návod na použitie / údržbu, samozrejme tiež v slovenskom výrobku. Pozrite si, aké všetky informácie musia byť na tovare.

V prípade, že Slovenská obchodná inšpekcia nájde vo vašej predajni alebo e-shope postieľku, ktorá nebude spĺňať požiadavky na označenie, zakážu vám ich predaj až do doby, kým nezabezpečíte odstránenie nedostatkov v označení. SOI môže spraviť kontrolný nákup nielen v kamennej predajni, ale aj cez internet. Prečítajte si o kontrolných nákupoch SOI.

Zároveň vám SOI udelí pokutu (môžete ju očakávať rádovo v stovkách EUR).

Postieľky ako nebezpečný výrobok

SOI necháva detské postieľky testovať v skúšobni, či vyhovujú bezpečnostným normám. Takisto získava informácie o nebezpečných postieľkach aj z ďalších trhov v rámci EÚ (v rámci európskej databázy nebezpečných výrobkov RAPEX).

V prípade, že SOI zistí, že v obchode predávate postieľku, ktorá bola označená ako nebezpečný výrobok, potom musíte zabezpečiť stiahnutie z trhu a kontaktovanie zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili v minulosti.

Ak sami zistíte, že v obchode predávate postieľku, ktorá môže byť nebezpečná, potom ste povinný kontaktovať SOI a oznámiť im to. Oznámiť im musíte aj informácie o opatreniach, ktoré ste prijali alebo ktoré bude treba prijať na zabránenie ohrozeniu spotrebiteľa. SOI následne zaradí takýto výrobok do zoznamu nebezpečných výrobkov, informuje obchodné inšpekcie v iných krajinách EU, zverejní oznam o nebezpečnom výrobku na svojom webe a odošle správu do médií, ktoré oznam musia zverejniť.

Zákazník, ktorý si takúto nebezpečnú postieľku u vás kúpil, má právo vrátiť vám ju. Ak vám ju vráti, potom ste povinný vziať späť takýto výrobok a najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia výrobku vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov (napr. poštovné na odoslanie k vám), ktoré je zákazník povinný preukázať.

Ak ste výrobcom alebo dovozcom nebezpečnej postieľky, potom ste povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.