• Home
  • Rady a tipy
  • E-shop nesmie od zákazníka vyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami

E-shop nesmie od zákazníka vyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami

By on 6 novembra, 2022 0 2778 Views

 

Aj keď sa to na prvý pohľad sa to zdá absurdné, v obchodných podmienkach vášho e-shopu nemôžete mať uvedené, že zákazník s nimi pri odoslaní objednávky súhlasí. Inými slovami, nemôžete podmieňovať uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami.

Slovenská obchodná inšpekcia považuje takého vynucovanie súhlasu s obchodnými podmienkami za neprípustné. Vo viacerých svojich rozhodnutiach (napr. SK/0677/99/2015) k tomu uvádza:

Uvedená podmienka vnáša nerovnováhu do práv a povinností kupujúceho a predávajúceho, nakoľko kupujúci síce má možnosť oboznámiť sa pred uzavretím zmluvy s obchodnými podmienkami predávajúceho, avšak nemá možnosť ovplyvniť ich obsah. Zmluvná podmienka upravujúca súhlas spotrebiteľa s obsahom obchodných podmienok vytvorením objednávky je neprijateľná, nakoľko de facto prenáša na spotrebiteľa dôkazné bremeno vo vzťahu k súhlasu s obchodnými podmienkami a s ich ustanoveniami.

Čo s tým?

Skontrolujte si preto, či nemáte podobnú klauzulu vo svojich obchodných podmienkach. Ak áno, odstráňte túto formuláciu z obchodných podmienok.

Rovnako zrušte aj zaškrtávacie políčko „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ v poslednom kroku objednávky v nákupnom košíku, prípadne zmeňte text z „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ na „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“

Vyžadovanie súhlasu s obchodnými podmienkami od zákazníkov je aj tak zbytočné. V obchodných podmienkach totiž nesmiete mať uvedené nič, čo by obmedzovalo práva zákazníka alebo mu ukladalo povinnosti nad rámec zákona. Akékoľvek takéto podmienky sú totiž automaticky neplatné.