Ako na predaj alkoholu (povolenie na predaj liehu)

by on 1 marca, 2015 0

Aké povolenie musíte mať, ak chcete predávať alkohol? Kde podať žiadosť? Koľko trvá schválenie žiadosti? Čo musí obsahovať žiadosť a jej prílohy? Ak chcete v obchode alebo reštaurácii predávať aj tzv. tvrdý alkohol (alkohol vo fľašiach „s kolkami“), budete na to potrebovať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (označuje sa aj skratkou SBL). Túto „licenciu“ na...

Čítať viac

Živnostník (SZČO) a účet v banke

by on 13 februára, 2015 0

Musí mať živnostník účet v banke? Musí si SZČO otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet? Prečítajte si, prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet. Ako živnostník nie ste povinný vlastniť účet v banke. Podnikať môžete aj bez bankového účtu. V dnešnej dobe je však len málo oblastí podnikania, kde si vystačíte...

Čítať viac

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná a poberá nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne, má povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie?

by on 20 januára, 2015 0

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie aj počas práceneschopnosti. Poistné počas PN platí síce štát a preplatok sa vráti po ročnom zúčtovaní poistenia. Aj keď za živnostníkov platí počas ich práceneschopnosti odvody štát, živnostník je počas práceneschopnosti povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie. Nižšie preddavky budú platiť len...

Čítať viac

Ak bol SZČO poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, kedy sa tento príspevok zahrnie do základu dane z príjmov?

by on 20 januára, 2015 0

Prečítajte si, čo hovorí k otázke Finančná správa. Vyjadrenie Finančnej správy k tejto problematike je nasledovné: Daňovník, ktorému v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť ( živnosť), plynú príjmy vo forme finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, ktoré daňovník prijal v...

Čítať viac

Kde je podnikateľ povinný predložiť prihlášku k registrácii registračnej pokladni?

by on 20 januára, 2015 0

Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. K registrácii ERP je potrebné predložiť knihu pokladnice a certifikát elektronickej registračnej pokladnice. Pre registráciu pokladne je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na...

Čítať viac

Nové pravidlá pre označenie potravín (2015)

by on 4 januára, 2015 0

Vyrábate alebo predávate potraviny? Prečítajte si doplňujúce zmeny k označovaniu potravín, ktoré platia od decembra 2014. Pozor, zmeny sa týkajú aj predaja potravín cez e-shop! Nové pravidlá pre označovanie potravín sa vzťahujú na všetky potraviny určené pre konečného spotrebiteľa, vrátane potravín dodávanými zariadeniami spoločného stravovania. Nové predpisy platia od 13. decembra 2014. Tip: podrobné informácie...

Čítať viac

Aká je maximálna splatnosť faktúry?

by on 16 apríla, 2013 0

Maximálna splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty máte nárok na úrok z omeškania a takisto jednorazové odškodnenie vo výške 40 EUR za faktúru. Pozrite si podrobnosti. O náležitostiach faktúry sme hovorili v článku Čo musí obsahovať faktúra. Od februára tohto roku platí novela Obchodného zákonníka, ktorá obmedzila splatnosť faktúry na 60 dní (pre...

Čítať viac

ŽIVNOSTNÍK A POPLATKY

by on 11 októbra, 2010 0

Poplatky súvisiace so živnosťou. Platné od 1.6.2010. Od 1. 6. 2010 sú poplatky za živnosti nasledovné (ide o poplatky za jeden predmet podnikania): Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení: – na každú voľnú živnosť: 5 eur – na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť: 15 eur Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa: 3 eurá Vydanie prehľadu...

Čítať viac

Ako dostať vašu firmu do Google mapy

by on 14 septembra, 2010 0

Chcete, aby sa vaša firma zobrazovala v mapách Google? Je to jednoduché a navyše zdarma. Prečítajte si, ako na to. Určite poznáte službu Google maps, ktorá zdarma poskytuje kvalitné mapy aj Slovenska. Isto ste si všimli, že v rámci Google maps sa dajú vyhľadávať aj firmy. Stačí, keď na do vyhľadávacieho políčka zadáte hľadanú frázu,...

Čítať viac